JARMAKE.COM – Ole kuin kotonasi
  
  

© Jari Mäkeläinen | http://www.jarmake.com/

Toiseuden merkitys

Miten toiseuden voisi määritellä? Toiseus on ilmeisesti jonkinlaista vuorovaikutusta ihmisten kesken. Tämä vuorovaikutus on yleensä hyvin näkymätöntä. Toiseuden normit määrittelee yhteiskunta, siis yhteiskunta määrää millaista toiseuden itsessään pitäisi olla ja minkälaiset pitäisivät olla toiseuden tulokset. Myös eri maiden välillä on hyvinkin voimakasta toiseutta.

Toiseus on piilevääKonkreettisia esimerkkejä voisivat olla erilaiset muoti-, aate- ym. suuntaukset. Ilman toiseutta nämä eivät voisi levitä. Myös pienimmissä asioissa, kuten perheen ruokalistan väsääminen, toiseus on hyvin merkittävää ja aika näkyvääkin, kun taas propagandassa toiseus on tiedostettua mutta hyvin peitettyä.

Yhteiskunnan normeja vastaan taistelua voisi kutsua anti-toiseudeksi, koska se yrittää kumota yhteiskunnan enemmistön harjoittamaa toiseutta. Kuitenkin se on ryhmän sisällä puhdasta toiseutta - esimerkiksi rikosliigat, natsit, skinheadit yms. ääriliikkeet. Mutta onko tämäntyyppinen toiseus hyväksyttävää? Vai ovatko yhteiskunnan normit väärät ja onko yhteiskunnalla oikeutta määrätä minkälaista aatetta yms. saa levittää? Eli mikä on anti-toiseutta ja mikä ei, siinä onkin selvitettävää.

Toiseus on koko ajan läsnä: TV, radio, kanssaihmiset jne. Teemme jatkuvasti päätöksiä joihin toiseus on avainasemassa. Olemme riippuvaisia toiseudesta. Ei ole montaakaan valintaa joihin toiseus ei vaikuttaisi jollain tavalla. Ilman toiseutta ei yhteiskuntaa olisi ja ihmiset ajattelisivat vain omia etujaan, ryöstelisivät ja mukiloisivat toisiaan. Kauppaa ei voisi käydä järkevästi. Toisin sanoen maailman valtaisi anarkia ja sekasorto. Toiseus on välttämätön.


Opettajan palaute: "eli toiseus sisältäisi näin myös moraalin!! Laaja-alaisesti ajateltu!!" 


jari jarmake (piste) com
  

Olen Twitterissä Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!